Privacy & cookie statement

versie 20190701 | download

Privacy statement

Praktijk Zien, praktijk voor psychotherapie, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74430270 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe I. Holtjer met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie I. Holtjer persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van I. Holtjer;
c. bezoekers van www.praktijkzien.nl
d. deelnemers aan bijeenkomsten van I. Holtjer;
e. alle overige personen die met I. Holtjer contact opnemen of van wie I. Holtjer persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

I. Holtjer verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van I. Holtjer zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

I. Holtjer verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

I. Holtjer verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

I. Holtjer kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van I. Holtjer persoonsgegevens verwerken.
I. Holtjer sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

I. Holtjer deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. I. Holtjer deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

I. Holtjer geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt I. Holtjer ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

I. Holtjer bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. I. Holtjer hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

I. Holtjer kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van I. Holtjer gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

U hebt het recht I. Holtjer te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met I. Holtjer door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkzien.nl
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop I. Holtjer persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met I. Holtjer door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkzien.nl
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookie statement

De website praktijkzien.nl gebruikt functionele en analytische. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De website www.praktijkzien.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde websitestatistieken te verzamelen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Bij het gebruik van deze website worden functionele cookies en cookies t.b.v. geanonimiseerde website statistieken automatisch geplaatst. Hieronder een overzicht van de cookies die door www.praktijkzien.nl op uw apparatuur geplaatst kunnen worden:

Domain Cookie Categorie Functie Bewaartermijn
praktijkzien.nl PHPSESSID functioneel functionele cookie met session variabelen gebruikt door de webserver sessie
praktijkzien.nl privacy_embeds functioneel functionele cookie om privacy toestemming op te slaan 3 maanden
praktijkzien.nl _ga website statistieken (ge-anonimiseerde) gegevensverzameling door Google Analytics 2 jaar
praktijkzien.nl _gat website statistieken gegevensverzameling door Google Analytics 1 minuut
praktijkzien.nl _gid website statistieken gegevensverzameling door Google Analytics 24 uur
praktijkzien.nl __utma website statistieken identificatie van unieke bezoekers (Google Analytics) 2 jaar
praktijkzien.nl __utmt website statistieken meten van de pagina laadtijd (Google Analytics) 10 minuten
praktijkzien.nl __utmb website statistieken bepalen van gebruikers sessies (Google Analytics) 30 minuten
praktijkzien.nl __utmc website statistieken bepalen van gebruikers sessies (Google Analytics) sessie
praktijkzien.nl __utmd website statistieken maskeren van ip addresses (Google Analytics)

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt, door middel van Google Analytics, geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Praktijk Zien geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Praktijk Zien een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van praktijkzien.nl te kunnen waarborgen. De Google Analytics cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (praktijkzien.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie met betrekking tot de privacyverklaring van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.