Kosten en vergoeding

De kosten voor GGZ hulpverlening worden door een verzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van je polis en de afspraken die de zorgverlener heeft gemaakt. Hou verder rekening met het wettelijk eigen risico.

Vanaf 1 januari 2022 worden GGZ-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel.

Via deze link kun je lezen wat dit precies inhoudt. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend. De rekening wordt gestuurd kort nadat de activiteiten (zorgprestaties) plaatsvinden, bijvoorbeeld aan het einde van de maand.

Houdt er rekening mee dat als je behandeling start eind 2022 en doorloopt in 2023 je zowel voor 2022 als voor 2023 je wettelijk eigen risico dient te betalen. De zorg in 2023 telt dus mee voor het eigen risico van 2023.

Tips: Veel zorgverzekeraars bieden een betalingsregeling voor het eigen risico. De hoogte van het vrijwillig eigen risico kan je jaarlijks per 1 januari aanpassen.

Gecontracteerde verzekeraars in 2023

Met de volgende verzekeraars (+ bijbehorende merken) heeft Praktijk Zien een contract voor 2023:

 • ASR (ASR, De Amersfoortse, Ditzo)

 • Caresq

 • DSW (DSW, inTwente, Stad Holland)

 • Menzis (Anderzorg, HEMA, PMA (collectief), Menzis)

 • ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA, Jaaah)

 • Zilveren Kruis (FBTO, Avero Achmea, De Friesland zorgverzekeraar, Zilveren Kruis ZieZo, AON, Prolife Zorgverzekeringen, OZF, Interpolis, Zilveren Kruis)

Niet-gecontracteerde zorgverzekeraars in 2023

Er zijn twee typen zorgverzekeringspolissen, de naturapolis en de restitutiepolis. Mocht je een restitutiepolis hebben bij een van de niet gecontracteerde verzekeraars, dan wordt de behandeling ook volledig vergoed. Dit type polis geeft namelijk tevens recht op volledige vergoeding als een zorgverlener geen contract heeft met de verzekeraar. Het eigen risico wordt uiteraard wel in rekening gebracht. Een restitutiepolis is vaak iets duurder dan een naturapolis.

Met onderstaande verzekeraars heeft Praktijk Zien in 2023 geen zorgcontract, maar kun je wel terecht met een zuivere restitutiepolis, als je alle kosten gedekt wilt hebben. Ook als je een naturapolis hebt, kun je je aanmelden. De verzekeraar verwacht dat je dan een deel zelf bijbetaalt:

 • CZ (Ohra, Just, Nationale Nederlanden, CZ)

 • Zorg en Zekerheid OWM en Zekerheid UA (AZVZ, Zorg en Zekerheid)

 • VGZ (Univé, Bewuzt, IZZ, IZA, SZVK, Zekur, UMC, UnitedConsumers, Promovendum, National Academic, VGZ)

Tip: Controleer altijd goed onder welke van de genoemde verzekeraars jouw verzekering valt.

Nodig voor vergoeding

 • verwijzing van de huisarts

 • polisnummer zorgverzekering

 • burgerservicenummer (BSN)

 • identiteitsbewijs (ter controle/inzage)

Niet verzekerde zorg

Als je zonder verwijsbrief van de huisarts, zonder vergoeding van de zorgverzekeraar of voor niet-verzekerde zorg (geen sprake van een diagnose volgens de DSM5) een behandeltraject bij Praktijk Zien wil, dan kan dat. De kosten zijn dan voor eigen rekening. Het tarief daarvoor is €110,27 per uur, zoals vastgesteld door de NZA (2022). Een sessie duurt 45 minuten en kent 15 minuten administratie/voorbereidingstijd. Je krijgt direct na zo’n gesprek een factuur toegestuurd. Sommige werkgevers zijn bereid de kosten voor hun rekening te nemen.

Directe en indirecte tijd

Als jouw behandelaar ben ik wettelijk verplicht om de tijd te noteren die ik aan de behandeling besteedt. Het gaat daarbij om de therapiesessie met jou, maar ook om de tijd die ik besteed aan e-mails, telefoontjes, overleg met collega’s of administratie. De totale bestede tijd wordt na afronden van de behandeling in rekening gebracht.

Verhindering

Als je verhinderd bent voor een afspraak, verzoek ik je dat minstens 24 uur van te voren te melden. Als je je te laat afmeldt of niet op de afspraak verschijnt, wordt de afspraak toch gedeeltelijk in rekening gebracht. De kosten bedragen dan € 65. En – let wel – deze factuur wordt dan niet vergoed door jouw verzekeraar.

aanmelden