Kosten en vergoeding

In mijn praktijk bied ik zowel basis-GGZ als gespecialiseerde-GGZ behandelingen, dit zit in het basispakket van je zorgverzekering. Ik heb met onderstaande zorgverzekeraars een contract voor 2021 afgesloten en dit betekent dat ik de kosten van de behandeling rechtstreeks kan declareren bij deze zorgverzekeraars:

 • A.S.R.

 • Caresq

 • DSW

 • Menzis

 • ONVZ

 • VGZ

 • Zilveren Kruis

Tarieven Basis GGZ en Specialistische GGZ

De tarieven voor gespecialiseerde GGZ variëren sterk en zijn afhankelijk van de diagnose en de gekozen behandelmethode. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en deze zijn te raadplegen op de NZa website (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6206_22/1/).

Op basis van een overeenkomst met jouw zorgverzekeraar, kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vaste prijs per product, DBC (Diagnose Behandel Combinatie) genoemd, en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan jouw behandeling besteed is, een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies of digitale communicatie) en indirecte tijd (verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek etc.). Een DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. De tarieflijst van het jaar waarin de DBC gestart is, is van toepassing.

Voor niet gecontracteerde zorg ontvang je de nota zelf, welke je weer kan indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding van de kosten die je krijgt van je zorgverzekeraar hangt af van je polis (natura of restitutie).

De declaratie van de behandeling vindt plaats aan het einde van de behandeling of na een jaar in het geval van een behandeling in de specialistische GGZ, als de behandeling nog vervolgd moet worden.

Nodig voor vergoeding

 • verwijzing van de huisarts

 • polisnummer zorgverzekering

 • burgerservicenummer (BSN)

 • identiteitsbewijs (ter controle/inzage)

Verplicht eigen risico

In 2020 geldt een wettelijk verplicht eigen risico voor psychologische zorg van naar verwachting minimaal € 385. Ook bij een kortdurende behandeling zal dit waarschijnlijk betekenen dat jouw zorgverzekeraar het volledige bedrag in rekening brengt.

Niet verzekerde zorg

Wanneer je een hulpvraag hebt, maar er is geen sprake van een diagnose volgens de DSM-5, dan kun je toch aankloppen bij de praktijk. Voor niet verzekerde zorg hanteer ik een tarief van € 105 per sessie. Een sessie duurt 45 minuten en kent 15 minuten administratie/voorbereidingstijd. Je krijgt direct na zo’n gesprek een factuur toegestuurd. Sommige werkgevers zijn bereid de kosten voor hun rekening te nemen.

Directe en indirecte tijd

Als jouw behandelaar ben ik wettelijk verplicht om de tijd te noteren die ik aan de behandeling besteedt. Het gaat daarbij om de therapiesessie met jou, maar ook om de tijd die ik besteed aan e-mails, telefoontjes, overleg met collega’s of administratie. De totale bestede tijd wordt na afronden van de behandeling in rekening gebracht.

Verhindering

Als je verhinderd bent voor een afspraak, verzoek ik je dat minstens 24 uur van te voren te melden. Als je je te laat afmeldt of niet op de afspraak verschijnt, wordt de afspraak toch gedeeltelijk in rekening gebracht. De kosten bedragen dan € 65. En – let wel – deze factuur wordt dan niet vergoed door jouw verzekeraar.

aanmelden