Aanmelden

Vanwege een te lange wachttijd heb ik op dit moment een aanmeldstop. Je kunt je dus niet aanmelden. Wanneer er weer ruimte is, zal dit op de website vermeld worden.

Procedure: Als je voor een behandeling in aanmerking wilt komen, vul dan het eerst het aanmeldingsformulier in. Daarna neem ik contact met je op voor een telefonisch gesprek van ongeveer dertig minuten. Tijdens dit oriënterend gesprek beoordelen we allebei of je bij mijn praktijk aan het goede adres bent. Als dat zo is, maken we direct een eerste afspraak voor een intakegesprek. Zo niet, dan denk ik met je mee wat een beter passende hulp kan zijn.

Als je de kosten door je verzekering vergoed wilt hebben, dien je bij de eerste afspraak je poliskaart, een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs), en een verwijsbrief voor psychotherapie van je huisarts te overleggen. Die verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

N.B. De verwijsbrief van de huisarts voor de specialistische GGZ (SGGZ) is ook noodzakelijk als je je op eigen initiatief aanmeldt. De schrijfdatum van de verwijsbrief moet voor de datum van het eerste intakegesprek liggen, anders vergoedt de zorgverzekeraar de kosten niet.

Intake

De intakefase bestaat uit een aantal gesprekken waarin we problemen en krachten analyseren en tevens achtergronden en oorzaken van jouw situatie in kaart brengen. Daarna bepalen we welke behandeling het meest geschikt is, maken we een behandelplan en begint de feitelijke behandeling.

Aanmeldingsformulier

    Bij het gebruik van dit formulier ga je akkoord met opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.