Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie

is een combinatie van twee vormen van psychotherapie, namelijk cognitieve therapie en gedragstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie staat de wisselwerking tussen wat je denkt (cognities), wat je doet (gedrag) en wat je voelt centraal. Het is een klacht- of probleemgerichte behandeling. Je behandelt gedrag en gedachten. Tijdens deze therapie staan jouw gedrag, gevoelens en gedrag centraal. Je doet oefeningen waarbij je je gedraagt op een manier die je voorheen niet durfde te laten zien en/of waarmee je niet vertrouwd bent. Wanneer je erin slaagt op andere gedachten te komen merk je dat jouw gedrag ook verandert. En dan ga je je langzamerhand ook beter voelen. Door opdrachten word je gestimuleerd buiten de therapiezitting actief te werken aan je behandeling.

Het is een praktische aanpak qua behandeling met een gemiddelde duur van 10-25 sessies, afhankelijk van je doelen.

(zie ook www.vgct.nl)

Schematherapie

is een langduriger variant van cognitieve gedragstherapie. Het is een vorm van psychotherapie waarbij gebruikt gemaakt wordt van bewezen effectieve werkwijzen uit verschillende psychotherapeutische stromingen o.a. uit de cognitieve gedragstherapie en de ervaringsgerichte (experientiële) therapie.

Het is een vorm van therapie die zich richt op het veranderen van steeds terugkerende problemen/patronen in bv. relaties, vriendschappen, werk/studie. Naast op gedachten (cognities) en op gedrag(sverandering) gerichte interventies wordt veel aandacht besteed aan verandering op emotioneel gebied.

Schematherapie helpt je de oorsprong van jouw gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Wij onderzoeken wat de invloed van ervaringen uit jouw jeugd is op jouw denk- en gedragspatronen en op jouw dagelijkse leven. Je leert jezelf zo te veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf kunt opkomen. Je leert ook voelen wat jouw behoeften zijn en hoe je daar op een gezondere manier voor kunt opkomen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook jouw gedachten en gevoelens

(zie ook www.schematherapie.nl)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

is een therapie voor wanneer je last blijft houden van de gevolgen van een voor jou ingrijpende, akelige gebeurtenis. Vaak gaat het om herinneringen die zich blijven opdringen, waaronder herbelevingen, flashbacks, nachtmerries. Andere klachten waarvoor EMDR geschikt is zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Wanneer het denken aan een ingrijpende gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept kan EMDR helpend zijn.

EMDR helpt je deze dwingende gedachten te verwerken. (zie ook www.emdr.nl)